kot
Uczniowie klasy 3 / fot. Jan Kowalski

„Ortografek 2018”

Uczniowie naszej szkoły stale doskonalą swoje umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym. O tym, że ortografia nie jest łatwa, mogli przekonać się chętni uczniowie klasy I i III, którzy w dniu 06.06.2018 roku wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortografek 2018”, przygotowanym przez  Panie: mgr Anetę Podleśną i mgr Edytę Strug.
Dla pierwszaków tekst był łatwiejszy niż dla uczniów klasy III, ale jednocześnie było to też ich pierwsze poważne starcie z ortografią. Teksty nie były długie, ale nagromadzenie słownictwa z trudnościami sprawiło niektórym uczestnikom problemy z poprawnym ich zapisaniem. Jednak w naszej szkole Mistrzów nie brakuje! Mamy nadzieję, że uczniowie doskonale poradzili sobie z ortograficznymi pułapkami. Ogłoszenie wyników niebawem.