Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Stasinie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie z siedzibą w: Stasin 61, 21-030 Motycz, tel. 81 5031039,  adres e-mail: szkola@spstasin.com.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w  Stasinie jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@konopnica.eu, adres do korespondencji:  Stasin 61, 21-030 Motycz