Podręczniki i materiały edukacyjne 2018

Darmowe podręczniki na rok szkolny 2018/2019 – dla kogo? 
W przyszłym roku szkolnym z darmowych podręczników oraz ćwiczeń skorzystają wszyscy uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych. I to bez względu na realizowaną podstawę programową. W obecnym roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń zgodnych z nową podstawą programową otrzymali uczniowie klas I, IV oraz VII. Po wakacjach refundacja obejmie także wyższe roczniki – klasy II, V oraz VIII. Uczniowie przyszłych klas VI, którzy realizują „starą podstawę” również będą mogli korzystać z bezpłatnych materiałów.
Dotacje celowe na podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2018/2019.
Szkoły podstawowe zapewnią uczniom materiały edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, a także podręczniki i ćwiczenia do nauki języka obcego. Kwoty dotacji na podręczniki dla poszczególnych klas przedstawiają się następująco:
• Klasy I-III – 74,25 zł + 24,45 zł na podręcznik z języka obcego
• Klasy IV, VI – 138,60 zł
• Klasy V – 178,20 zł
• Klasy VII- VIII – 247,50 zł
Kwoty dotacji na ćwiczenia:
• Klasy I-III – 49,50 zł
• Klasy VI-VIII– 24,75 zł.
Darmowe podręczniki 2018/2019 – co to oznacza dla rodziców?
W skrócie mówiąc, w przyszłym roku szkolnym rodzice uczniów szkół podstawowych nie muszą się martwić zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich dzieci. To szkoła bezpłatnie zapewnia wszystkie materiały edukacyjne.