Jestem bezpieczny na wsi – pogadanka z przedstawicielem KRUS

kot

07 marca 2018r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela KRUS w Lublinie p. Konrada Pawlika, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli przygotowany dla nich film pt. „Rodzina Porażków„, przedstawiający rożne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi.
Na zakończenie spotkania przedstawiciel KRUS przedstawił cele i zasady udziału dzieci w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy-UPADKOM ZAPOBIEGAMY”. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych: klasy O-I-III oraz IV-VII, na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. Chętni uczniowie prace konkursowe wykonają w szkole.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów. Prace konkursowe można przynosić do 28.03.2018r. do wychowawców klas.

      mgr Aneta Podleśna- wychowawca klasy I