alt

Zajęcia z doradztwa zawodowego

alt

Doradztwo zawodowe to nowy przedmiot w szkole podstawowej wprowadzony w wyniku reformy systemu oświaty. Jest obowiązkowy w klasach siódmych, a od przyszłego roku również w ósmych. Nauczyciele mają pomóc uczniom w poznaniu ich zdolności, zainteresowań i kompetencji. Tych zajęć jest mniej niż z pozostałych przedmiotów, bo 10 godzin w ciągu roku szkolnego.
Klasa siódma w tym tygodniu zakończyła właśnie zaplanowany cykl spotkań. Za aktywny udział i zaangażowanie uczniowie otrzymali dyplomy. Podczas spotkań warsztatowych uczniowie wraz z doradcą zawodowym pracowali wokół następujących obszarów:
-Ulubione sposoby uczenia się i działania.
-Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na relaks.
-Jaki jestem? Diagnoza mocnych i słabych stron.
-Wszyscy jesteśmy zdolni! Refleksja na temat zdolności i samorozwoju.
-Umiejętności, a zawód. Moje umiejętności. Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa.
-Jak zaplanować przyszłość edukacyjno – zawodową.
-Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.
-Zawody w moim najbliższym otoczeniu.
Doradztwo zawodowe to ważny obszar do działania dla dyrektora, wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów. To proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga uczniowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego, aby umożliwić wybór i osiągnięcie właściwej drogi edukacyjno – zawodowej. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie są bogatsi w umiejętności, które pomogą im pozytywnie myśleć o dalszej drodze kształcenia.
Życzę uczniom i ich rodzicom wielu ciekawych rozmów związanych ze ścieżką edukacyjno – zawodową.

 mgr Beata Rakoczy- doradca zawodowy