kurtynanew

Warsztaty profilaktyczne

kurtynanew W dniu 19.09.2017 w naszej szkole uczniowie klasy V-VI-VII  uczestniczyli w warsztatach z dziedziny profilaktyki zatytułowanych „Wykrzycz swoje imię”. Zajęcia były prowadzone przez aktora Teatru „Kurtyna” z Karkowa. Tematyka dotyczyła konstruktywnego zarządzania emocjami i niwelowania skutków stresu. Cel przeprowadzonych warsztatów:
1. Prezentacja i ugruntowanie wiedzy uczniów o czynnikach wywołujących emocje, rodzajach stanów emocjonalnych, rozpoznawaniu różnic pomiędzy emocjami, uczuciami, pragnieniami i działaniami.
2. Pokonanie naturalnych barier w przekazywaniu komunikatu o swoich emocjach
zastępującego działania agresywne i autodestrukcyjne.
3. Wdrożenie świadomości o praktycznym i rozwijającym wpływie kontrolowania uczuć na powodzenie w realizacji celów, podniesienie samooceny, uzyskanie wysokiej pozycji wgrupie rówieśniczej.
Uczniowie byli niezwykle zaciekawieni tym co w ciągu 45 minut pragnął im przekazać aktor teatru profilaktycznego „Kurtyna” z  Krakowa. Chętnie brali udział w warsztatach i wykazali się duża aktywnością w trakcie zajęć.