zebranie mieszkancow

Zebranie mieszkańców Stasina

zebranie mieszkancow
W dniu 30 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Stasinie odbyło się spotkanie informacyjne w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Stasin. W spotkaniu udział wzięli: architekt, Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, Zastępca Wójta Gminy Pani Anna Olszak, pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się planowaniem przestrzennym Panie: Elżbieta Lalak oraz Marzena Mazurek. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy, Radna Gminy Anna Gano-Gęca, Sołtys Pan Marek Brodacz.

Na spotkaniu omawiano kwestie związane z procedurami planistycznymi w kontekście partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami zmian na podstawie złożonych projektów z&nbspobowiązującymi przepisami prawa, terminami zakończenia prac. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. „Partycypacja w&nbspplanowaniu przestrzennym”.

Poruszano również kwestie związane między innymi z przebudową linii kolejowej Lublin-Warszawa, uruchomieniem zastępczej autobusowej komunikacji podmiejskiej w związku z remontem linii kolejowej, lokalizacją przystanków autobusowych. Kolejne spotkanie w&nbspramach projektu, ma odbyć się we wrześniu bieżącego roku. Na zakończenie Wójt Gminy Konopnica zaprosił mieszkańców Stasina na Gminny Dzień Dziecka połączony&nbspz&nbspotwarciem boiska w Motyczu w dniu 03 czerwca 2017 roku od godz. 9.30 (szczegóły na plakatach oraz stronie internetowej gminy). W programie festynu m.in. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja gmina w przyszłości” w którym brali udział nasi uczniowie z&nbspklas IV-V-VI.  Zapraszamy!

Gospodarzem spotkania był dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik.

mgr A. Kozłowska –administrator strony