omnibus2017

Pisali sprawdzian kompetencji OMNIBUS

W dniu 06 kwietnia 2017r., tj. czwartek nasi uczniowie pisali sprawdzian z j. polskiego ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS zorganizowanego przez Wydawnictwo MAC.  W piątek matematykę.

omnibus2017

Sprawdzian z języka polskiego i matematyki badał umiejętności określone w podstawie programowej. Zarówno w części polonistycznej, jak i matematycznej uczniowie  mieli 90 minut na rozwiązanie zadań.

Sprawdzian podstawowy z języka polskiego składał z 14 zadań, które sprawdzą umiejętność czytania, pisania, a także gramatykę i ortografię.

Sprawdzian podstawowy z matematyki, przeprowadzany w drugim dniu sprawdzianu OMNIBUS, składał się z 15 zadań, które badały sprawność rachunkową, umiejętności geometryczne i prowadzenia rozumowań matematycznych oraz rozwiązywania zadań tekstowych. Prace sprawdzą nauczyciele szkoły uczący inne klasy na podstawie klucza odpowiedzi, który szkoły otrzymają w dniu 07 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00. Następnie w terminie do 05 maja wprowadzają wyniki uczniów do systemu ogólnopolskiego.

„Efektem sprawdzianów OMNIBUS są nie tylko wyniki poszczególnych uczniów na tle klasy, ale również wyniki klasy na tle wszystkich klas wszystkich szkół uczestniczących w&nbspbadaniu, wyniki danej szkoły na tle wszystkich szkół w powiecie, województwie i&nbspw&nbspcałym kraju. Dane zostaną opublikowane przez Wydawnictwo MAC Edukacja w maju 2017 roku – w postaci kompleksowego raportu, analogicznie do pierwszej edycji, realizowanej w zeszłym roku.

Dyrektor szkoły dziękuje Pani mgr Urszuli Winnickiej za przygotowanie uczniów i sprawne przeprowadzeniu sprawdzianu, a mgr Ewie Dudek za pomoc w sprawdzaniu prac.

Pozostałe informacje na stronie internetowej wydawnictwa MAC: https://www.mac.pl/aktualnosci/trzecioklasici-sprawdz-swoj-wiedz