bezpieczne wedrowki tyt

grosik

bezpieczne wedrowki tyt

Uczniowie klasy trzeciej zakończyli udział w rocznym projekcie „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. Podejmowane w ramach programu działania miały na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiły nabycie praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskali możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem było stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji zamierzonych celów. Program został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie, obejmowały edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno – etyczną, muzyczno – ruchową oraz plastyczno -techniczną.

bezpieczne wedrowki

Fot. E. Strug. Uczniowie klasy trzeciej z podziękowaniami od organizatora akcji.

Dzieci podróżowały po galaktyce Finanse zwiedzając planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka i Złotówka. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywali określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymał co miesiąc własny „Dziennik podróży„, w którym dokumentował realizację poszczególnych zadań. Młodzi „finansiści” bardzo chętnie weszli w nowe obszary wiedzy poprzez działanie, badanie oraz udział w symulacjach i zabawach. Poznały nominał i wartość pieniędzy, sposoby ich zarabiania, zasady racjonalnego ich wydawania oraz formy i sposoby oszczędzania. Dowiedziały się, że bogacą się ucząc się i zdobywając nowe umiejętności. Kształtowały zdolność współpracy oraz nawyki, min. dbanie o własne zdrowie, poszanowanie własności oraz uczyły się rozumieć sytuację finansową rodziny. Pogram realizowany był w ramach godzin statutowych.

Szkolny koordynator akcji: mgr Edyta Strug