tytul

BEZPIECZNE FERIE

tytul

Linki do stron gdzie zamieszczono informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
www.msport.gov.pl/turystyka
Zimowa edycja akcji „Bezpieczna woda”
Bezpiecznie na stoku
System Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
polakzagranica.msz.gov.pl
odyseusz.msz.gov.pl
Bezpłatna aplikacja iPolak
Ostrzeżenia dla podrózujących

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
www.gopr.org

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
www.topr.pl

Komenda Główna Policji
Ostrożnie na lodzie
Żyj bezpiecznie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Bezpieczeństwo – poradniki

 snieg112