reforma

Prezydent podpisał reformę edukacji

reformaPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników.

Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Przekształcanie szkół pociągnie za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie będą musiały one podjąć do 31 marca 2017r. Prawdopodobnie organ prowadzący zdecyduje się na utworzenie klas VII i VIII we wszystkich dotychczas funkcjonujących szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, a więc także w naszej placówce. Przygotowane przez samorządy sieci będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

O szczegółach proponowanych zmian Rodzice zostaną powiadomieni podczas zebrania ogólnego w szkole zaplanowanego na 30 marca 2017 roku.

Jak będzie wyglądał egzamin na koniec VIII klasy?

Po raz pierwszy egzamin odbędzie się na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Napiszą go jako pierwsi aktualni uczniowie klasy VI szkoły podstawowej. Przez trzy pierwsze lata, uczniowie będą egzaminowani z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku tego ostatniego, uczeń będzie zdawać ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2021/2020 na egzaminie dołączy trzeci przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty – podobnie jak ten gimnazjalny będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Już 01 września 2017r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma zaprezentować informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami.

Opracowano na podstawie informacji przekazywanych przez MEN.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły.